Klimatyzacja wroc- czyli firma produkujaca klimatyzacje

Wstęp – gorące lato i skwar

Chłodzenie powietrza w pomieszczeniach np. latem bywa również koniecznością w Europie. Ze względu na bardzo wysokie temperatury w porze letniej jedynie włączenie klimatyzacji może zapewnić warunki do funkcjonowania w pełni dobrze w pomieszczeniach domowych czy komercyjnych. Użycie klimatyzacji zapewnia uniezależnienie od warunków pogodowych na zewnątrz, które w czasach przełomu tysiącleci są bardzo zmienne.

Zalety korzystania z systemu klimatyzacji powietrza

Zastosowanie klimatyzacji to nie tylko zwiększenie komfortu bytowania. Dla wielu osób dokuczliwe upały stanowią obciążenie stricte zdrowotne. Klimatyzacja pełni tu rolę profilaktyczną zdecydowanie w kontekście choćby ciśnienia/nadciśnienia. Także kontakt w alergenami z zewnątrz dla niektórych może stanowić dokuczliwą sytuację z wywołanymi reakcjami. Dopływ powietrza z otoczenia, gdzie znajduje się w pobliżu ruch motoryzacyjny czy przemysł, stwarza dodatkowe minusy dla powietrza. Dlatego klimatyzatory mogą pełnić funkcję oczyszczającą.

Zwróć się do nas po bliższe informacje, jak wygląda stosowanie filtrów HEPA czy sytemu HVAC w produktach wykonywanych na zamówienie.Ponadto trzeba to wziąć pod uwagę, że w pomieszczeniach biurowych temperatura jeszcze bardziej zwiększa się przez emisję ciepła od urządzeń. Dlatego zastosowanie klimatyzacji będzie korzystne dla całego mikrośrodowiska i jakości pracy.
W miejscach eksponowania żywności klimatyzacja wpływa na zachowanie standardów higieny i sanitarnych.

W przypadku dłuższego przebywania ludzi przy włączonej klimatyzacji, w europejskich warunkach klimatycznych, jednak wskazane jest korzystanie z niej wówczas, gdy to konieczne. Właściwie użytkowana, zabezpieczona i konserwowana klimatyzacja przyczynia się do poprawy powietrza w danym miejscu oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się np. pleśni czy dostępowi insektów.
Dzięki klimatyzacji można regulować temperaturę w danym miejscu.

Technologia i inwestycja w nią

Co do systemów klimatyzacyjnych to różnią się one na poszczególnych kontynentach. O ile w Ameryce stosuje się tzw. wymuszony obieg powietrza, o tyle w Europie jest stosowany powszechnie system tzw. centralny z funkcją zewnętrznego skraplacza powietrza i dostarczaniem schłodzonego powietrza do obiegu. W wersji tzw. wymuszonej powietrze jest pobierane i poddawane obiegowi.
Trzeba rozważyć koszty związane z energią i jej poborem. To znaczy, przygotować się wcześniej i wiedzieć, z jakiego źródła – przy inwestycji w klimatyzację (korzystanie z centralnego systemu klimatyzacji, który opiera się na poborze energii) – będzie się ona odbywać i jaka ma być jej wydajność. To kwestia już kolejna poza samym nakładem na założenie i zakup instalacji.
Ważną kwestią dla posiadacza już systemu u siebie jest zabezpieczanie przed korodowaniem.

Aby centralny klimatyzator działał prawidłowo, wymagana jest regularna konserwacja. Obejmuje to regularną wymianę filtrów, smarowanie silnika wentylatora oraz utrzymywanie części w czystości i bez zanieczyszczeń. Silnik można samemu naoliwić po uprzednim wyłączeniu zasilania systemu. A następnie zdjęciu klatki wentylatora, która utrzymuje silnik na miejscu, i uzyskaniu dostępu do otworów olejowych na silniku.
Przynajmniej raz w roku, szczególnie przed rozpoczęciem sezonu zalecane jest wyłączenie urządzenia i wyczyszczenie z użyciem np. węża ogrodowego, którym oczyści się tzw. żebra chłodzące (przy skraplaczu) z różnych większych zanieczyszczeń i części nagromadzonych. Samemu można czyścić zewnętrzną wężownicę.
Ważne jest dobre zaizolowanie przewodów zewnętrznych od stacji chłodzącej i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Niektóre czynności może wykonywać jednak tylko certyfikowany specjalista-technik, jak chociażby takie dotyczące poziomu płynów.

Produkcja elementów i wytwarzanie podzespołów

Niektórzy korzystają z przenośnych klimatyzatorów okiennych do chłodzenia domu, które jednak działają ochładzająco, lecz tylko punktowo.
System klimatyzacji centralnej domowej opiera się o przekazywanie ciepłoty na zewnątrz w postaci skroplonej i wymianę powietrza.

Przybliżamy nieco schemat produkcyjny stałych zestawów do klimatyzacji. Podjęcie decyzji o instalacji klimatyzacji u siebie może być łatwiejsze, jeżeli producent jest w pobliżu. I jest gotowy cały czas do udzielania informacji, wskazówek i fachowej porady. Dajemy na to nienaruszalną gwarancję, jak i na nasze wyroby.

W tej chwili zapraszamy na wirtualne zapoznanie się z tajnikami produkcyjnymi zestawów póki co przez lekturę na stronie. Z pewnością da ona wyobrażenie o odpowiedzialnym zakresie zadań wykonawczych i skali, i jakości pracy.Elementem zasadniczym systemu jest sprężarka, która reguluje przepływ czynnika chłodzącego w całym systemie.

Freony jako grupa pod różnymi nazwami handlowymi (symbolami) były swego czasu powszechnie używanym czynnikiem chłodzącym (wykorzystującym w różnych “zestawach”: chlor, wodór, fluor, węgiel). Ponieważ istotne jest prawidłowe i zgodne z prawem stosowanie odpowiedniego czynnika, dowiedz się, jak realizujemy to. Użycie tego typu substancji regulowane jest wymogami unijnymi i krajowym, także w kontekście oddziaływania na środowisko.Prawidłowe działanie zaś sprężarki wpływa na ogólną wydajność klimatyzacji. Aby cykl chłodzenia w ogóle zaistniał, musi być wytworzonych pięć komponentów. Są to: sprężarka właśnie, skraplacz, urządzenie rozprężające, wężownice parownika oraz orurowanie do nich. Dopiero połączenie tego wszystkiego właściwie – czyli stacji wewnętrznej i zewnętrznej – stworzy system w danym miejscu.
Moc urządzenia jest wytwarzana przez silnik elektryczny. Wiążącym wszystko w całość są rury. Rury miedziane lub aluminiowe zapewniają doskonałe właściwości termiczne i mają pozytywny wpływ na wydajność systemu. Poszczególne elementy klimatyzatora różnią się w zależności od zastosowania, zazwyczaj wykonuje się je ze stali nierdzewnej i innych metali odpornych na korozję. Kładziemy nacisk na dobór materiałów, aby jak najwięcej z nich było pochodzenia tradycyjnego.
Na to, aby system zadziałał w całości sprawnie, składa się też zastosowanie filtrów.

Klimatyzatory są częściowo wykonane z blachy. Jest ona cięta, formowana, dziurkowana, wiercona do właściwego, indywidualnego kształtu. Obudowy zewnętrzne są wykonane z ocynkowanej blachy z powłoką cynkową zapewniającą ochronę przed korozją. Galwanizowana blacha jest również używana do formowania poszczególnych płyt. Cięcie blachy poprzedza jej wykrawanie według właściwej formy. Montowanie elementów: wsporników, żeber jest częścią produkcji.
Dwie zasadnicze podstawy w systemie to skraplacz i parownik. Działają jako wymienniki ciepła i są wykonane z miedzianych lub aluminiowych rurek wygiętych wokół wężownicy, aby zmaksymalizować odległość, przez którą przepływa płyn roboczy. Wiele rur miedzianych o małej średnicy, wygiętych w ten sam kształt zakotwicza się za pomocą prętów prowadzących i aluminiowych płyt. Płyn roboczy lub czynnik chłodniczy przepływa przez miedziane rurki, a przeciwległy płyn przepływa wokół nich między płytami aluminiowymi. Płyn tzw. roboczy to płyn krążący w układzie klimatyzacji. To ciecz o silnych właściwościach termodynamicznych.

W zakładzie, który tworzymy, zajmujemy się wytworzeniem składowych zestawów do klimatyzowania pomieszczeń. Dostarczamy je z przeznaczeniem do montażu w zależności od typu/podtypu lokalnej klimatyzacji.

Recent Posts